Mühendislik ve Proje Hizmetlerimiz

Gelecek birlikte inşaa edilir.

Mühendislik ve Proje Hizmetlerimiz

 • Tesis ve Bina Altyapısı
 • Drenaj Hatları
 • Yağmur Suyu
 • Atıksu Hatları
 • Su Temin ve Dağıtımı
 • Yollar

Yapı ve Deprem Mühendisliği

Betonarme Bina ve Yapıları :

 • Endüstriyel Tesisler
 • Binalar ( Ticari, Konut, Sosyal, Kamu vb.)
 • Toprakaltı Yapıları ( Zeminaltı Otopark vb.)
 • Baca ve Kuleler
 • Silo ve Bunkerler

Çelik Yapılar

 • Endüstri Yapıları
 • Yüksek Yapılar
 • Ticari Ofis Binaları
 • Konutlar
 • Vinçli Holler
 • Üretim Tesisleri
 • Kuleler
 • Sergi Salonları
 • Çatılar
 • Stadyum ve Spor Tesisleri
 • Geniş Açıklıklı Yapılar

Deniz Yapıları

 • Su Alma Yapıları
 • Deşarj Hatları
 • İskele
 • Liman

Raylı Sistemler

 • Metro İstasyonları
 • İşletme ve Bakım Binaları
 • Gömülü ve Hemzemin Yapılar

Zemin ve Temel Mühendisliği

Zemin Yapıları

 • Sığ ve Derin Temeller
 • Kazıklı Temeller
 • İksa Yapıları
 • Ekipman Temelleri
 • İstinat Yapıları

Mimari Proje Hizmetleri

 • Öneri Projesi
 • Kesin Proje
 • Uygulama Projeleri
 • Detaylar
 • 3D ve Render Hizmetleri
 • Metraj
 • Keşif
 • İhale Dosyası
 • Yapı Bilgi Modellemesi

Makina Mühendisliği

Malzeme Nakil Sistemleri

 • Elevatörler
 • Konveyörler
 • Şütler

Kanallar

 • Gaz Kanallar (atık gaz, sıcak gaz vb.)
 • Kirli Gaz Kanalları

Borulama

 • Buhar ve Su Hatları
 • Doğal Gaz
 • kok Gazı
 • N2, O2
 • Su
 • Kompresör Havası
 • Gres
 • Hidrolik
 • Gerilme Analizi ve Support Tasarımları


Tesisat

 • HVAC Sistem Tasarımı
 • Ekipman Tasarım
 • Borulama
 • Temiz ve Kirli Su

Elecktrik Mühendisliği

Elektrik Dağıtımı

 • MV Panel Tasarımı
 • LV Panel Tasarımı
 • Trafolar
 • Dizel Jenaratörler
 • UPS
 • Ana Dağıtım Panoları

Sistemler

 • Güz ve Data Kablo Hattı
 • Kablo Tavaları
 • Konduiler
 • Aydınlatma
 • Topraklama
 • Yıldırımdan korunma
 • Telefon ve data
 • Yandın algılama ve alarm
 • CCTV
 • Otomasyon
 • Enstrümantasyon

Neden Norm Çelik

Biz endüstriyel tesisleri anahtar teslim, çelik yapılar makina mekanik , tesisat inşaat gibi kalemleri tek başına üstlenen ve proje sonunda işin devreye alma sürecinde rol alan ülkemizin sayılı şirketlerinde rol almış üst düzey yöneticiler olarak şimdi kendi işimizi en iyisini yaparak üstüne kalite , işgüvenliği ve müşteri memnuniyetini koyarak geliyoruz. Gerekli yönetim ve organizasyon kaabileyetimiz ile mühendislik tecrübeli iş gücümüzün desteğini yanımıza alıp mükemmeli aramaktayız. Yapısal çelik imalatı , projelendirilmesi , mekanik imalatlar, ve şantiye yönetimi ile müşterimizi hiç bir zaman yalnız bırakmamaktayız.